Oстеоинтеграция

Остеоинтеграция в превод от латински означава свързване към кост. Всички съвременни имплантатни системи се характеризират с отлични възможности за остеоинтеграция. Ключови фактори за остеоинтеграцията се явяват клетъчната миграция, адхезия, пролиферация и диференциация. Основно значение за добрата остеоинтеграция има видът на имплантатната повърхност.

Различните видове имплантатни повърхности при един и същи имплантатен материал (чист титан) са проучени от Baechle Kohal - Clin Oral Implants Res, 2004; 15: 683 - 692. Възможно най-пълната информация за различните видове имплантатни повърхности има в този раздел... Като златен стандарт в световен мащаб се е наложила химично ецваната титанова повърхност на имплантата - първоначално имплантатите се обработват с комбинация от азотна и сярна киселина, а след това - с натриева основа за период от пет часа при температура от 140 градуса по скалата на Целзий.

В "Стоматологични кабинети Д-р Ралев" се предлагат услуги от всички области на денталната медицина, в това число и на козметичната стоматология. От доста години тя се стреми разработва и да предлага на пациентите средства за избелване на зъбите. Все повече хора искат да имат зъби с по-светъл цвят. Белите зъби винаги са се възприемали естетически по-добре от околните. Те са белег на добро здраве и висок социален статус.