Кариеси

Зъбният кариес е патологичен процес, разрушаващ твърдите зъбни тъкани - емайл, дентин и цимент. По своята същност той е чисто инфекциозно заболяване, което води до разрушаване на твърдите тъкани на зъба. Зъбният кариес е най-честото и широко разпространеното хронично заболяване при човека в световен мащаб - така е написал някой в Уикипедия, и най-вероятно това твърдение отговаря на истината. Различни скринингови проучвания са открили зъбен кариес при около 95 - 99 % от изследваните хора, и то при групи от порядъка на няколко хиляди души. Според всички съвременни автори кариесът се причинява от микроорганизми, съдържащи се в зъбната плака. Започва с локализирана деминерализация и разпадане на зъбните тъкани, като постепенно се образува кухина. В протичането на кариеса в повечето случаи е характерна цикличност - редуват се периоди на де- и реминерализация. При ниско рН (кисела среда) се получава извличане на минерали и образуване на кухина. При високо рН (основна среда) се получава реминерализация - отлагане на минерали и обратно развитие на дефекта. Последното е възможно само в начален етап на развитие, когато все още не е разрушена органичната матрица на зъба и не е образувана кухина. Характерно за де- и реминерализацията е че двата процеса могат да протичат едновременно при една и съща лезия. Ключов момент е формирането на кухина в тъканите на зъба - тогава човек с пълно право може да твърди че има кариес; ако по зъба има само участъци на деминерализация (бели и кафяви кариозни петна), то нещата са обратими и теоритиците и до ден днешен спорят дали в този случай се касае за кариес или не. Практиците пък мажат такива петна с флуорни лакове и обясняват на пациента да поддържа по-добра устна хигиена...

В "Стоматологични кабинети Д-р Ралев" се предлагат услуги от всички области на денталната медицина, в това число и на козметичната стоматология. От доста години тя се стреми разработва и да предлага на пациентите средства за избелване на зъбите. Все повече хора искат да имат зъби с по-светъл цвят. Белите зъби винаги са се възприемали естетически по-добре от околните. Те са белег на добро здраве и висок социален статус.