Орална Хирургия

Оралната хирургия предлага лечение на хирургичните заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област.

  • Екстракция на зъби
  • Екстракция на ретинирани/полуретинирани мъдреци
  • Екстракция на корени/фрактурирарни зъби
  • Апикална остеотомия
  • Цистектомия (отстраняване на кисти в устна кухина)
  • Имплантология
  • Разкриване на ретинирани зъби с ортодонтска цел
  • Френулотомии
  • Ранна диагностика на карцином в устната кухина
  • Синуслифт

В "Стоматологични кабинети Д-р Ралев" се предлагат услуги от всички области на денталната медицина, в това число и на козметичната стоматология. От доста години тя се стреми разработва и да предлага на пациентите средства за избелване на зъбите. Все повече хора искат да имат зъби с по-светъл цвят. Белите зъби винаги са се възприемали естетически по-добре от околните. Те са белег на добро здраве и висок социален статус.